Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Chức thánh: Theo linh mục Laurent Tournier, “khuôn mẫu của linh mục thì không cố định”

 

Linh mục Laurent Tournier, giám đốc đại chủng viện liên giáo phận Orléans, nước Pháp. Một đại chủng viện quan trọng vì có ba mươi chủng sinh đang trên đường đến với chức thánh. Ngài giải thích: “Chủng viện Đức Bà Hy vọng được xây dựng từ năm 1982. Từ đó các giáo phận đã gởi chủng sinh của họ đến đào tạo ở cộng đoàn này”. 

“Chịu chức không phải là bằng tốt nghiệp”

Bốn linh mục sẽ chịu chức chúa nhật này là từ chủng viện Orléans. Một khoảng khắc quan trọng đối với linh mục Laurent Tournier. Ngài nói: “Tất cả chỉ là bước đầu. Khi họ đi, các chủng sinh biết họ chỉ mới đi bước đầu tiên. Theo tôi, sau đó sẽ có một hình thức không chắc chắn nào đó sẽ xảy ra. Chúng ta làm việc trên khía cạnh con người và khía cạnh thiêng liêng. Và Chúa thì luôn dành các điều ngạc nhiên. Chúng ta phải thích ứng với”.

Theo linh mục giám đốc đại chủng viện, đào tạo thành công một linh mục trước hết là “vấn đề quân bình”. Linh mục giải thích: “Nếu chỉ là bộ não, thì sẽ không làm gì lớn chuyện. Nếu chỉ là những người cầu nguyện, thì còn tệ hơn nữa. Thách thức là phải quân bình các mặt này, phải thoải mái với chính mình, dù mang giày chạy bộ hay xăng-đan thì tùy theo lúc, tùy theo khí hậu! Nhất là phải gắn kết với Chúa để khuyến khích người khác cũng dễ dàng trong quan hệ của họ với Chúa”.

“Trở nên môn đệ”

Linh mục Laurent Tournier giải thích: “Các chủng sinh có nhiều môn để học và họ học rất nhiều. Theo tôi đó là điều cần thiết. Giai đoạn đầu là đào tạo để trở nên người môn đệ. Giai đoạn thứ nhì là biết làm thế nào tôi có thể mang hình ảnh Chúa Kitô để người khác thấy và yêu Chúa. Ở chủng viện Orléans, ngay năm đầu tiên, các chủng sinh đã ‘học việc’: họ gặp các giáo dân làm việc trong Giáo hội và các linh mục, những người đào tạo họ ở hiện trường”.

Dĩ nhiên tất cả sẽ không trở thành linh mục. Ngài cho biết: “Đó là một quyết định đồng đội. Người quyết định đầu tiên là Chúa, người thứ nhì chính là chủng sinh và người thứ ba là chủng viện giúp chủng sinh trong công việc phân định. Chung chung, chủng viện là người nhận ra chủng sinh nào không phù với chức thánh này. Đôi khi do chính chủng sinh ‘xin ngưng’”.

“Các linh mục là người được rửa tội như những người khác”

Ngày nay, con thuyền của Thánh Phêrô đang  bị giao động. Các vụ ấu dâm, các vụ lạm dụng tình dục hoặc ảnh hưởng tâm lý cũng ảnh hưởng đến chủng sinh. Linh mục Tournier cho biết tiếp: “Trước hết người ta không dán nhãn có khả năng ấu dâm lên họ, ngược với một số người vẫn nghĩ. Ưu điểm của tình huống này là không còn ai có thể nói tôi không biết. Đây không còn là vấn đề cấm kỵ và đồng thời cũng không phải là trọng tâm của công việc đào tạo. Trong tất cả các việc này, chúng tôi ghi nhận, bậc sống độc thân không phải là vấn đề. Theo các chủng sinh, đây không phải là vấn đề chính”.

Linh mục Laurent Tournier kết luận: “Điều đó nói lên các vấn đề này rất có ý nghĩa, nhất là ở chủng viện Orléans. Đau khổ thì mỗi người sống một mức độ khác nhau. Có một trách nhiệm đảm trách làm đau khổ, nhưng đồng thời cũng có quyết tâm rằng mọi sự sẽ thay đổi trong tương lai. Một trong các điều lợi ích là chúng ta có thể xem bằng cách nào chúng ta có thể làm được để phòng ngừa. […] Các linh mục cũng là những người được rửa tội như người khác”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

411    29-06-2019