Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Tân linh mục và phép lành đầu tay

new-prss
 Jeffrey Bruno | Aleteia


Diện mạo mới của tôi đối với Chúa Giêsu là điều có thể đụng chạm đến, giống như Thầy Chí Thánh khi còn ở trần gian, đám đông tụ họp để tìm kiếm sự quan tâm của Người đối với nhu cầu và gánh nặng của họ.

Một trong những khía cạnh có tác động nhất của việc trở thành một linh mục mới được thụ phong là cơ hội để ban phép lành đầu tay. Điều này thường bắt đầu ngay sau khi được thụ phong linh mục, khi nhiều tín hữu xếp hàng để lãnh nhận từ vị tân linh mục những lời chúc bình an được cất lên cùng với đôi bàn tay dang rộng vừa được xức Dầu Thánh hiến - đôi bàn tay được đặt làm dụng cụ của Chúa Kitô để chúc lành và thánh hóa.

Mặc dù tôi biết việc ban phép lành cho những người trong gia đình và bạn bè sẽ là điều gây xúc động mạnh, nhưng tôi lại rất kinh ngạc trước số lượng người xa lạ đến gần bên tôi. Nhiều người trong số họ đến với lời xin được cầu nguyện: cho gia đình, cho bản thân họ, cho sự chữa lành, bình an, hoán cải và những nhu cầu khác. Đây là những giây phút thân mật, trong đó tôi được mời gọi bước vào cuộc đối thoại đức tin và lòng phó thác giữa Chúa Giêsu và dân của Người, như một người được chọn làm đại diện của Người ở giữa họ. Diện mạo mới của tôi đối với Chúa Giêsu là điều có thể đụng chạm đến, giống như Thầy Chí Thánh khi còn ở trần gian, đám đông tụ họp để tìm kiếm sự quan tâm của Người đối với nhu cầu và gánh nặng của họ.

Kinh nghiệm về các phép lành đầu tiên chắc chắn là một bằng chứng về năng quyền của chức tư tế thừa tác. Tuy nhiên, nó cũng là bằng chứng cho sự liên đới sâu sắc tồn tại giữa tất cả chúng ta, được thể hiện bất cứ khi nào chúng ta chia sẻ gánh nặng của mình với người khác để xin lời cầu nguyện. Sự liên đới là nét đặc trưng của toàn thể nhân loại, nó gắn kết chúng ta lại với nhau trong sự yếu đuối chung của phận người trong một thế giới đầy những khó khăn và sa ngã. Sự chia sẻ này được củng cố bởi các mối liên kết mang tính bí tích của Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thánh Thể, làm cho chúng ta nên một trong Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội. Vì vậy, Thánh Phalô có thể kết luận: “Nếu một chi thể đau, thì mọi chi thể cùng đau; nếu một chi thể được tôn vinh, thì tất cả cùng vui mừng.” (1Cr 12,26)

Kinh nghiệm ban phép lành của linh mục là một kinh nghiệm đặc biệt, tuy nhiên nó cũng minh chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện nói chung để quy tụ mọi người, những người chẳng có gì là xa lạ với nhau, vào một sự chia sẻ mật thiết đối với của cải thiêng liêng. Tất cả chúng ta đều có khả năng cho và nhận phép lành. Chúng ta ban phép lành và được lãnh nhận phép lành nhờ vào việc cùng có chung thân phận dễ bị tổn thương trong tư cách là con người và là Kitô hữu, bằng cách chia sẻ gánh nặng của nhau và bằng cách cầu thay cho nhau trước mặt Chúa. Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình đức tin của mình, bất kể nhu cầu và lời cầu nguyện nào bạn có để đóng góp vào kho tàng thiêng liêng chung của chúng ta ra sao, tôi khuyến khích bạn hãy biết khai thác sức mạnh này.

 

Tác giả: Lm. Taylor Colwell – Nguồn: Aleteia (04/7/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

383