Sidebar

Thứ Năm
28.10.2021

Hòa cùng niềm vui với gia đình giáo phận có thêm 11 Tân Phó tế, sáng nay ngày đầu năm dương lịch 2021 tại Nhà thờ Cù Lao Dài – Hạt Mai Phốp có Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa để chính thức thành lập Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

Trước Thánh lễ, lúc 9 giờ là nghi thức ra mắt xứ đoàn gồm có:

1. Nghi thức làm phép khăn

 2. Nghi thức trao khăn

3. Nghi thức làm phép cờ Đoàn - chào cờ.

4. Công bố và trình diện

5. Các Ngành tuyên hứa

6. Ban Quản trị Đoàn tuyên hứa - Trao cờ Đoàn

7.  Công bố thành lập Đoàn

 Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Họ đạo Cù Lao Dài mang tên Thánh Tâm cùng với bổn mạng của Nhà thờ Họ đạo. Tất cả 90 em Thiếu nhi được chia thành 4 ngành: Chiên con - Ấu nhi – Thiếu nhi và Nghĩa sĩ đã tuyên hứa chính thức trở thành Thiếu nhi Thánh Thể của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt nam.

Cộng tác với Cha sở có Ban Quản Trị gồm 5 Anh chị với nhiệm vụ Xứ đoàn Trưởng, Xứ đoàn phó Nội vụ, Xứ đoàn phó Ngoại vụ, Thư ký và Thủ quỹ. Các Anh chị này cũng tuyên hứa trước Chúa và cộng đoàn hiện diện để cùng lo cho các em thiếu nhi trong Họ đạo.

Trong Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của Chủ tịch Liên đoàn Micae Lâm Công Quang và ban Huấn luyện Môsê 8 vừa được tuyên hứa ngày 20. 12. 2020 tại Nhà thờ Hạnh Thông Tây – Giáo phận Sài gòn.

Như vậy, kể từ hôm nay ngày 01. 01. 2021 Liên đoàn Philipphê Minh Giáo phận Vĩnh Long chính thức có thêm một xứ đoàn trong Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt nam.

Kính xin Đức Cha Phêrô, Đức Ông Tổng Đại Diện cùng quý Cha cầu nguyện và khích lệ để trong Giáo phận trong tương lai gần sẽ có nhiều Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể được thành lập. Vì mục đích của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể là giáo dục các em thiếu nhi trở nên người tốt ở đời này và nên thánh ở đời sau nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể, trong Chúa Giêsu Thánh Thể và với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi Giáo phận

1349475517534998589191705669131249778249215n1
13503300728491599853345675160772255247069437n1
1351563998189648953223976859744497552798682n1

1257