Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Chấp nhận đau khổ với lòng mến !

THỨ BẢY – LỜI CHÚA : Lc 9, 43-45

CHẤP NHẬN KHỔ ĐAU VỚI LÒNG MẾN

Trong Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn của Ngài: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Và cũng một lần nữa các môn đệ lại thêm bối rối vì họ không hiểu và cũng không chấp nhận sự kiện Thầy của mình lại phải trải qua khổ hình như thế.

Vậy tại sao Chúa Giêsu muốn báo trước cho các môn đệ về cuộc khổ nạn của Ngài? Có lẽ, khi loan báo cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu muốn mời gọi các môn đệ hãy biết nhận lấy đau khổ có trong cuộc sống này.

Thế nên, vấn đề không phải là ta chối bỏ hay tìm cách tránh né khổ đau, mà là hãy chấp nhận nó như điều tất yếu của cuộc sống. Do đó, Chúa Giêsu đã vạch ra cho các môn đệ một phương thế, đó là chấp nhận khổ đau với tình yêu. Đau khổ mà không có tình yêu thì chỉ là hỏa ngục mà thôi.

Trong cuộc sống, xem chừng, vì không muốn chấp nhận khổ đau nên con người luôn gây ra bao nhiêu tội ác cho nhau.

Vì không muốn hy sinh mà một người mẹ sẵn sàng đang tâm giết đứa con trong lòng mình. Vì không muốn thấy người thân đau khổ mà người ta giết họ một cách êm dịu. Vì không muốn chấp nhận với thực tế mà người ta tìm quên trong men rượu, ma túy và mọi thứ kích thích khác…

Chúa Giêsu thì khác, Ngài đã đón nhận khổ đau, Ngài đã biến khổ đau thành hiến lễ tình yêu. Do đó khổ đau thập giá đã trở thành nguồn ơn cứu thoát cho nhân loại.

Lời Chúa hôm nay báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để qua đó, Chúa cũng muốn mời gọi mỗi người chúng ta – là môn đệ của Chúa cũng hãy biết vác lấy thập giá đời mình mà đi theo Chúa.

Trong từng ngày sống vẫn luôn có đó nỗi khổ riêng của mỗi ngày. Vậy nên, hạnh phúc hay không, bình an hay không, là tùy ta có biết đón nhận khổ đau với tình yêu hay không.

Giữa muôn nghìn khổ đau và thử thách của cuộc sống, xin Chúa cho chúng con biết đón nhận tất cả với lòng tin yêu, và lòng cậy trông vào tình yêu Chúa. Amen.

1583    29-09-2017