Lúc đầu Nhà thờ được xây gần Cầu Sập. Năm 1969, Đức Cha Raphae cho xây dựng kiên cố tại chỗ hiện nay. Với thời gian, nhà thờ bị xuống cấp và bị sập, được Cha Gioakim Đỗ Duy Thản tu sửa lại và phát triển cho đến ngày nay.

 

Họ Đạo Công giáo An Hiệp - Cầu Đôi - Tỉnh Vĩnh Long, gồm bốn ấp: An Hiệp - Phước Bình thuộc Xã Lộc Hòa và hai ấp: Tân Bình - Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

 

Là họ lẻ của Chánh Tòa từ năm 1910 - 1954. Ban đầu các linh mục từ Vĩnh Long xuống dâng lễ. Đến năm 1954 có linh mục Tôma Tri, một linh mục gốc Giáo phận Bắc Ninh phụ trách tới 1960.

 

Được thành lập năm 1960 do linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thãnh với ngôi trường tiểu học, và ngôi trường này là nhà thờ tạm.

 

Năm 2000 lên bảng nhà thờ và làm mái tole che nắng che mưa (nội trong một ngày). Đây cũng là lúc gặp khó khăn. Cuối năm 2002 cha Giuse bàn với Đức Cha Tôma để trao cho cha Antôn Nguyễn Văn Trạch, người thân với chính quyền, làm cha sở An Bình.

 

< 1 2 3 4