Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 14: Các Đặc Tính Của Hội Thánh

Bài 14. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH. 

Tôi tin có Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. 

I - Hội Thánh Duy Nhất . 

1 . Ý nghĩa:

Nguồn gốc phát xuất từ chúa Ba Ngôi.

Duy nhất trong Ba Ngôi. (GH. 4 ).

Hội Thánh xuất hiện như một dân tộc hiệp nhất mọi người thành một trong Một Chúa Ba Ngôi.

Chỉ có một Đấng sáng lập là Chúa Kitô.

Chính Ngôi Hai Con Thiên chúa xuống thế làm người, dùng Thập Giá để hoà giải mọi người với Thiên Chúa, tái lập sự hiệp nhất mọi người thành một dân tộc và một thân thể duy nhất. (MV. 78 ).

Chỉ một Chúa Thánh Thần tác động.

CTT ngự trong lòng tín hữu, thực hiện sự thông hiệp kỳ diệu và liên kết tất cả trong Chúa Kitô cách mật thiết. Chì có Người là Nguyên Lý hiệp nhất trong Hội Thánh. 

2 . Dây liên kết hiệp nhất.

Đức ái là mối dây tuyệt hảo.
Một đức tin duy nhất truyền từ các Tông Đồ.
Cử hành phụng tự qua các Bí Tích.
Kế nhiệm các Tông Đồ qua BT Truyền chức thánh. 

II - Hội Thánh Thánh Thiện.

1 . Nền tảng.

Hội Thánh được gọi là Thánh Thiện vì bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. "Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. (GH. 39 ).
Hội Thánh là Dân Thánh của Chúa.
Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Kitô mà Ngài là Đầu. 

2 . Hội Thánh ở trần gian.

(Trong cuộc lữ hành đức tin).

Hội Thánh thì Thánh Thiện, nhưng các thánh phần của Hội Thánh chưa đạt tới sự thánh thiện trọn vẹn, nên họ được kêu gọi tự thanh tẩy và phải luôn nổ lựcsám hối canh tân.

Nên Hội Thánh vừa thánh Thiện vừa phải luôn thanh tẩy mình và không ngừng theo đuổi con đường sám hối canh tân. Hội Thánh ôm ấp trong lònh mình những kẻ tội lỗi cần được chữa trị, nên vừa Thánh thiện vừa phải canh tân. ( GH. 8). 

III - Hội Thánh Công Giáo.

1 . Ý Nghiã:

Công giáo là chung, là phổ quát.
Hội Thánh có đầy đủ phương tiện cứu rỗi cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, vì Hội Thánh được Chúa Kitô sai đến với toàn thể nhân loại. ( Mt. 28, 19 ). 

2 . Phần tử của Hội thánh Công giáo.

Trước hết là các tín hữu công giáo.
Những người có niềm tin vào Chúa Kitô. ( LG. 15 )
Tất cả mọi người mà Ân Sủng Thiên Chúa mời gọi họ đón nhận ơn cứu rỗi. ( LG. 13. 16 ) 

3 . Trách nhiệm truyền giáo.

Truyền giáo là một đòi hỏi thiết yếu của đặc tính Công Giáo. Vì Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài muốn họ nhận biết chân lý và được cứu chuộc.
Truyền giáo còn là một mệnh lệnh. (Mt. 28, 19 - 20). 

IV - Hội Thánh Tông Truyền.

Nền tảng Hội Thánh được xây dựng trên các Tông Đồ.
Hội Thánh bảo vệ, gìn giữ và lưu truyền kho tàng giáo huấn các Tông Đồ nhờ Ơn Chúa Thánh Thần.

Hội Thánh được giáo huấn, thánh hoá và hướng dẫn nhờ các Đấng kế vị các Tông Đồ.

Ơn gọi Kitô hũu tự bản chất là ơn gọi Tông đồ, nên cũng được sai đi và thi hành sứ mạng Tông Đồ.

Hội Thánh của Chúa Kitô là Hội thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tất cả những đặc tính nầy được thể hiện nơi Hội Thánh Công Giáo, do vị kế nhiệm thánh  Phêrô và các Giám Mục hiệp thông với Ngài điều khiển. LG 8.

V - Sống trong Hội thánh.

Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền là một hồng ân và là nhiệm vụ liên kết với Chúa Kitô.

Chúng ta cùng sống hiệp nhất trong tình bác ái Chúa Kitô, đồng thời tiếp tục sứ mạng truyền giáo cho đến ngày tận thế, truyền giáo bằng lời nói, hành động, bằng chính con người trong cuộc sống đời thường. 

2199    11-02-2011 20:58:26