1. Chúa Nhật XVIII Thường Niên
  2. Chúa Nhật XIX Thường Niên
  3. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  4. Chúa Nhật XX Thường Niên
  5. Chúa Nhật XXI Thường Niên
  6. Chúa Nhật XXII Thường Niên


CHÚA NHẬT TUẦN  XVIII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là tình yêu, Người ban Con Một của Người đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh nhân và phân phát lương thực cho tất cả những ai đến với Ngài. Chúng ta hãy cảm nhận tình yêu của Chúa, và giờ đây hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Nghe biết Chúa Giêsu xuống thuyền đi, đông đảo dân chúng đi bộ mà theo Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành đi theo Chúa đến cùng, kết hợp với Chúa luôn, dầu phải chịu nhiều vất vả ở trần gian.

2. "Chúa Giêsu trông thấy đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương". Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, được gặp thấy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế trong Hội Thánh, gặp Chúa trong thánh lễ và trong các bí tích.

3. Chúa phán: "Họ không cần phải đi đâu, chính các con hãy cho họ ăn". Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, nên hiện thân của tình yêu Chúa, dám dấn thân ban phát ơn phần rỗi cho những ai tìm kiếm Nước Trời.

4. "Mọi người đều được ăn bánh, và đều được no nê". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tìm kiếm nhu cầu lương thực phần hồn là bí tích Mình Thánh Chúa, quan tâm giúp nhau lãnh nhận các ơn sủng của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã yêu thương chúng con quá bội. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con tìm đến với Con Chúa, bước đi theo Ngài và góp phần vào công cuộc cứu chuộc của Ngài, mà làm cho nhiều người nhận biết Chúa.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XIX  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao cả, vì quá yêu thương chúng ta, Ngài đã trở nên rất gần với chúng ta, và chúng ta không nhận thấy Ngài. Chúa sẽ ra tay nâng đỡ những ai tin tưởng kêu xin Ngài. Với đức tin chân thành, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước". Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, các đức Giám mục và các Linh mục, được giữ vững đức tin, mạnh hồn khoẻ xác, mà dìu dắt con thuyền Hội Thánh đến nơi an bình.

2. Phêrô thưa: "Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa, nhờ những chứng tá đức tin, sớm có được lòng tin vào Chúa, và đến khẩn xin ơn thánh Chúa.

3. Khi thấy gió thổi, Phêrô hoảng sợ, khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Xin Chúa cứu con với". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị khủng hoảng đức tin, được ơn bền tâm vững chí mà vượt qua mọi cơn sóng gió, và được ơn Chúa nâng đỡ.

4. Những kẻ trong thuyền bái lạy Chúa và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trung thành thờ phượng Chúa, và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

Kết thúc: Lạy Chúa, Lời Chúa và Thánh Thể Con Chúa cư ngụ giữa Hội Thánh, để ban cho chúng con được bình an. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con siêng năng lãnh nhận Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, hầu cho chúng con an tâm vững bước tiến về nhà Cha trên trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Chúa đã thưởng ban cho Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời; Chúa cũng đã hứa ban Nước Trời cho những ai thi hành Thánh Ý Chúa. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta hãy cùng hiệp một ý một lòng với Hội Thánh mà dâng lên Chúa những lời cầu nguyện này:

1. Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi, bà vào nhà Giacaria và chào bà Êlisabeth. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhất là cho giới trẻ ngày nay, hăng say lên đường đem Tin Mừng cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người.

2. Bà Êlisabeth đáp: "Em thật có phước, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Em". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, noi theo gương đức tin của Mẹ Maria, mà kính mến Chúa, và thực hành thánh ý Chúa trên hết mọi sự.

3. Đức Maria nói: "Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại, Danh Người là Thánh". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn nhận biết mình là con Chúa, được mời gọi nên thánh, để luôn sống xứng đáng là con Chúa, và xứng danh là Kitô-hữu.

4. Đức Maria nói: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn sùng kính Mẹ Maria, luôn khiêm tốn thờ phượng Chúa, và chăm chỉ thực hành Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria đặc ân lên trời cả hồn và xác, vì Đức Mẹ đã vững tin vào Lời Chúa. Xin cho chúng con biết theo gương Đức Mẹ: luôn tin tưởng vào tình thương Chúa, luôn khiêm tốn thực thi thánh ý Chúa; hầu ngày sau cũng được hưởng phước thiên đàng cùng với Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

CHÚA NHẬT TUẦN  XX  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót, Người hằng ban mọi ơn lành cho tất cả những ai kêu xin Người với lòng tin tưởng và khiêm tốn. Loài người được Thiên Chúa tạo dựng, nên chỉ được hạnh phúc trong Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu trở về vùng Tia và Si đôn, thì có người kêu cầu Chúa rằng: "Lạy Ngài, xin dủ lòng thương tôi". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm của Hội Thánh, luôn rộng tay ban phát các hồng ân Chúa cho mọi người đang cần nhờ đến ơn Chúa.

2. Người phụ nữ van xin: "Xin Ngài thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm". Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ Công giáo, vững tin vào tình yêu Chúa, sốt sắng sống đạo Chúa, nên gương cho con cái, và đem ơn Chúa về cho chúng.

3. Các môn đệ đến xin với Chúa rằng: "Xin Thầy cho bà ấy, để bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mãi". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết quan tâm đến những nhu cầu ơn thánh của anh chị em mình, và giúp nhau được ơn cứu rỗi.

4. Chúa Giêsu nói: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật đó, bà sẽ được như bà đã xin". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng đọc kinh dự lễ, để gia tăng lòng mạnh tin vào Chúa, và được an lành trong tình yêu Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa thương nhậm lời chúng con nguyện, mà tuôn đổ cho chúng con những ơn lành theo thánh ý Chúa, cho chúng con ngày càng tiến gần tới Nước Thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XXI  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của Phêrô, khi ông tuyên xưng rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Hội Thánh là cộng đoàn những người tin Chúa Kitô, được cứu rỗi, và có sứ mạng loan truyền ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Simon-Phêrô, con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong phẩm trật Hội Thánh, được mạnh hồn khoẻ xác, để xây dựng và hướng dẫn Hội Thánh Chúa trên khắp hoàn cầu.

2. Các môn đệ thưa: "Người ta bảo Thầy là một trong các vị ngôn sứ của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, trở nên những chứng nhân của đức tin, để mọi người không nhận biết sai lầm về tình yêu Chúa Kitô, và ơn cứu rỗi của Người.

3. Thánh Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn theo đức tin của Hội Thánh, mà làm chứng cho đạo Chúa bằng lời nói, việc làm và bằng đời sống mình, hầu cho nhiều người tin Chúa.

4. Chúa phán: "Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhìn nhận quyền tha tội của Hội Thánh, tin tưởng vào tình thương Chúa, để nhận ơn tha thứ, và được kết hợp với Chúa là Đấng Thánh.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con được ơn cứu rỗi khi tin Đức Giêsu Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con càng ngày càng mạnh tin Chúa hơn, càng làm nhiều việc lành thánh hơn, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XXII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Đấng Cứu Thế phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Đó là đường lối của Thiên Chúa thật lạ lùng, vượt xa mọi ý nghĩ của loài người. Muốn được cứu rỗi, người ta cần phải tuân theo ý Chúa như vậy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, dám can đảm góp phần vào cuộc thương khó với Chúa Kitô, để được ơn cứu rỗi.

2. Chúa phán: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho những người thiện chí và các Kitô-hữu, trung thành bước theo chân Chúa Kitô, kiên trì vác thập giá mình hằng ngày, mà được ơn cứu rỗi.

3. Chúa phán: "Người ta được lời lãi cả thế giới, mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào được ích gì". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dám từ bỏ của cải thế gian, mà chọn sự sống thiên đàng, sự sống của Chúa, mà được vinh hiển đời đời.

4. Chúa phán: "Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang mà thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, quen làm việc thiện, thành tâm sống đạo, kết hợp với Chúa Giêsu và thực hành lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi, Con Chúa phải chịu chết trên thánh giá. Chúng  con xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con được bền lòng đi theo Con Chúa, dám chấp nhận vác thập giá mình hằng ngày, hầu đáng được lên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.