1. Chúa Nhật Lễ Lá
 2. Thứ Năm Tuần Thánh
 3. Lễ Vọng Phục Sinh
 4. Chúa Nhật Phục Sinh
 5. Chúa Nhật II Phục Sinh
 6. Chúa Nhật III Phục Sinh
 7. Chúa Nhật IV Phục Sinh

 

CHÚA NHẬT  LỄ LÁ                       01/04/2012

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay Lễ Lá, dân Do Thái long trọng đón rước Chúa Giêsu vào Giêrusalem. Khởi đầu Tuần Thánh, chúng ta được mời dự phần vào cuộc thương khó của Chúa, để cũng được dự phần vào sự phục sinh của Người. Chúng ta cám ơn Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa Giêsu cầu nguyện: "Lạy Cha, xin đừng làm theo điều con muốn, mà làm điều Cha muốn". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn ưu tiên tuân theo thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự.

 2. Chúa phán: "Chính là một người trong nhóm Mười Hai đây sẽ nộp Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết cách vượt qua những trở ngại, để có thể tham dự tuần thánh này, và xa tránh những cám dỗ phản nộp Chúa.

 3. Chúa phán: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, trong sự chịu khó, trong cuộc sống và trong việc lãnh nhận các bí tích.

 4. Chúa phán: "Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lánh xa các dịp tội, để làm nhẹ bớt nỗi đau của Chúa, và sốt sắng trong các việc đạo, mà tỏ lòng mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu khổ nạn thập giá để cứu chuộc loài người; xin cho chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa, dự phần vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để cũng được dự phần vào cuộc phục sinh vinh hiển của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ NĂM TUẦN THÁNH - LỄ TIỆC LY            05/04/2012

LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, Người hiến tế chính mình nên hiến lễ đền tội chúng ta, nên ơn cứu rỗi cho chúng ta, nên Bí tích Thánh Thể, là bí tích tình yêu cho chúng ta. Chúng ta hãy tận hưởng mà đáp lại tình yêu Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện:

1.      Chúa phán: "Hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh siêng năng thờ kính Chúa Thánh Thể, sốt sắng lãnh nhận Mình Thánh Chúa, để kín múc tình yêu và sức sống của Chúa.

2.      Chúa phán: "Hãy nhận lấy mà uống, vì này là Máu Thầy, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, nhờ cử hành Bí tích Thánh Thể, được hưởng hiệu quả của Lễ Hy Tế: được ơn tha tội và được ơn sự sống của Thiên Chúa.

3.      Chúa phán: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, siêng năng tôn thờ Bí tích Thánh Thể, dâng những khổ nhọc trong cuộc sống mình, làm một với Hy Tế Thập Giá Chúa, hầu bày tỏ lòng yêu mến Chúa.

4.      Chúa Giêsu trao quyền linh mục cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ trung thành với sứ mạng được giao phó, và hoàn thành các bổn phận người linh mục của Đức Kitô, như lòng Chúa mong ước.

5.      Chúa phán: "Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước Lễ, sống bí tích Thánh Thể mà yêu thương và phục vụ nhau.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Tình Yêu Chúa, cho chúng con tham dự vào Hy Tế Thập Giá Chúa. Xin cho chúng con thực hành lòng mến Chúa yêu người, đáng được dự phần vào trong Bữa tiệc Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH     Lễ Đêm      07/04/2012

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Đêm nay là đêm hồng phúc, là đêm vui mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại. Chúa đã sống lại thật, Ngài đã vượt qua sự chết: làm cho chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Nhìn thấy mộ trống, các bà hớn hở chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn làm rạng rỡ ánh sáng Phục sinh Chúa, và với hết khả năng của mình, mà loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người.

2. Thiên Thần bảo: "Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc đích thật, được gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, và lãnh nhận ơn cứu chuộc của Ngài.

3. Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Đừng sợ, các con hãy đi báo tin cho các anh em Ta". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, xác tín Chúa đã Phục Sinh, diễn tả đức tin bằng việc sống đạo, và giúp cho những người chung quanh đón nhận Tin Mừng Chúa phục sinh.

4. Chúa Giêsu phán: "Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta thật lòng tin Chúa phục sinh, biết làm cho những người trong gia đình cùng được ơn cứu chuộc của Chúa phục sinh.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng sống, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin cũng ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con khỏi mọi tội lỗi, và cho chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh, hầu xứng đáng là con cái Chúa, và đáng hưởng ơn cứu độ đời đời. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.


CHÚA NHẬT PHỤC SINH. LỄ BAN NGÀY 08/04/2012

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô Phục sinh ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan đón nhận hồng ân trọng đại này, và ra sức làm sáng ngời vinh quang Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Chúa sống lại, hiện ra với các môn đệ, nhằm củng cố đức tin của các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi tín hữu trong Hội Thánh Chúa Kitô, vững tin và thể hiện đức tin vào Chúa phục sinh, đồng thời biết dùng đời sống mình, mà làm cho nhiều người cùng tin Chúa đã sống lại.

2. Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn làm vững mạnh đức tin Chúa phục sinh, nhờ việc tích cực dự lễ Chúa nhật, cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần và hân hoan sống đạo.

3. Chúa Phục sinh giải thích Thánh Kinh cho các môn đệ, và cùng đồng bàn với các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu siêng năng học hỏi và thực hành Lời Chúa, sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, đồng thời cũng xin cho họ hết lòng kính mến, và tôn thờ Bí tích Thánh Thể Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhiệt thành sống đạo Chúa, giữa xã hội trần tục hoá hôm nay, để họ nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, hầu làm cho nhiều người tìm đến lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

5. Chúa hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa phục sinh, mà biết thể hiện lòng mến Chúa yêu người, bằng những việc làm thiết thực, trong đời sống hằng ngày.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã phục sinh để cứu chuộc chúng con, cho chúng con được sức sống mới. Xin Thánh Thần Chúa tác động nơi chúng con, giúp chúng con trung thành sống đạo Chúa giữa thời đại hôm nay, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước vô cùng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


CHÚA NHẬT  II   PHỤC SINH                  15/04/2012

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Vì Lòng Thương Xót Chúa, Trái Tim Chúa  bị đâm thâu, Máu và Nước chảy ra, để ai tin Người là Thiên Chúa, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa phán: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Chúng ta cầu nguyện mọi thành phần Hội Thánh, luôn ý thức sứ mạng loan truyền Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người, nên dấu chỉ cho sự sống mới của Chúa.

 2. Các môn đệ Chúa thường họp nhau cầu nguyện, và Chúa phục sinh hiện diện giữa họ. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo, cũng thường xuyên họp nhau đọc kinh chung, để được Chúa hiện diện trong nhà mình.

 3. Chúa phán: "Bình an cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị thử thách đức tin, những người nguội lạnh, sớm có dịp nhận được bình an của Chúa Phục sinh, nhờ trở về với Chúa trong bí tích Giải Tội và Thánh Thể.

 4. Chúa phán: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn vững tin Chúa đang hiện diện, dù mắt ta không thấy Chúa, để luôn dùng đời sống mà diễn tả đức tin của mình.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa bày tỏ Lòng Thương Xót Chúa qua Trái Tim bị đâm thâu. Xin cho chúng con luôn nhận ra Lòng Thương Xót Chúa nơi trái tim của Hội Thánh, và xin cho chúng con biết đáp trả lòng thương Chúa bằng đức tin và việc bác ái. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

CHÚA NHẬT  III   PHỤC SINH                 22/04/2012

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu phục sinh vẫn luôn hiện diện và ban bình an cho các môn đệ, khi các ngài họp nhau cầu nguyện. Chúa cũng vẫn đang hiện diện và đồng hành trong cuộc sống chúng ta. Nếu biết nhận ra Chúa, chúng ta được bình an. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Các môn đệ họp nhau cầu nguyện, đang nói về Chúa, thì Chúa xuất hiện và phán: "Bình an cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất, của ánh sáng phục sinh, và của ơn bình an cho mọi người.

 2. "Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị khủng hoảng đức tin, những người nguội lạnh, sớm được Chúa phục sinh làm cho họ vững tin, và cho họ bình an.

 3. Chúa phán: "Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối". Chúng ta cầu nguyện cho muôn dân thiên hạ, nhờ đời sống đạo của dân Chúa, mà họ sám hối để tin Chúa phục sinh và được cứu chuộc.

 4. Chúa phán: "Chính các con là chứng nhân của Chúa phục sinh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chu toàn các bổn phận của mình đối với Chúa, với tha nhân, để chính mình và nhiều người được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tin Con Chúa đã sống lại, để được cứu rỗi, và để trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng. Xin ban Thánh Thần đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, giúp chúng con chu toàn sứ mạng, cho mọi người được cứu chuộc. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CHÚA NHẬT  IV   PHỤC SINH                 29/04/2012
CẦU ƠN THIÊN TRIỆU

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành: hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa cũng mời gọi thêm nhiều vị mục tử xả thân bảo vệ và nuôi sống đoàn chiên Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa, vì được Chúa chăm nom; và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Ta không?... hãy chăn các chiên của Ta". Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh, hết lòng yêu mến Chúa, để sẵn sàng chịu khó hy sinh, mà làm cho mọi người hưởng ơn cứu độ.
 2. Chúa phán: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít, hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt giỏi". Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em giới trẻ, lắng nghe tiếng Chúa gọi, sống yêu thương phục vụ, và tích cực cộng tác xây dựng Hội Thánh.
 3. Chúa Giêsu phán: "Tôi biết các chiên của Tôi và các chiên của Tôi biết Tôi". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết quí trọng Thánh lễ Chúa, mà siêng năng dự lễ, để sống Lời Chúa, và sống Thánh Thể Chúa.
 4. Chúa Giêsu phán: "Còn những chiên khác,... Tôi cũng phải đưa về, hầu chỉ có một đoàn chiên". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết giúp nhau để được hợp nhất trong một đoàn chiên của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa muốn mọi người được nên "một đoàn chiên và theo một chủ chăn". Xin cho chúng con biết hy sinh, dấn thân phục vụ anh em, giúp nhau tận hưởng công trình cứu chuộc của Chúa, ngay ở đời này và mãi cho đến đời sau. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.