GIÁO XỨ:  CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH HIỆP THÔNG TRONG THỜ PHƯỢNG

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Hội Thánh là dấu chỉ và là khí cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau. Giáo xứ cũng chính là Hội Thánh hiệp thông trong việc thờ phượng Thiên Chúa và hiệp nhất trong cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.    “Các tín hữu luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn hiệp thông trong việc thờ phượng, trong thánh lễ, trong cầu nguyện và trong đời sống.

2.    Chúa phán: “Đã đến lúc người ta thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến, luôn hiệp thông thờ phượng Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần.

3.    Ma quỷ cám dỗ: “Ông thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông tất cả vinh hoa trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo xứ biết đồng lòng với nhau trong Phụng vụ, trong kinh nguyện, trong việc tẩy trừ tội lỗi và trong việc xây dựng giáo xứ mình.

4.    Chúa phán: “Người ta chỉ phải thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất mà thôi”. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn một lòng thờ phượng Chúa, luôn giúp nhau bền lòng tin thờ Chúa mà không tin nhơ thờ quấy.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được ơn cứu rỗi. Xin cho mọi người hiệp thông trong Hội Thánh cử hành các nghi lễ thờ phượng Chúa, giúp nhau xa lánh tội lỗi, giúp nhau sống đạo, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH              02/4/2015

 Lễ Tiệc Ly

 LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời : Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, Người hiến tế chính mình trở nên lễ đền tội chúng ta, nên ơn cứu rỗi cho chúng ta, nên Bí tích Thánh Thể, là bí tích tình yêu cho chúng ta. Chúng ta hãy tận hưởng và đáp lại tình yêu Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.    Chúa phán: “Hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh siêng năng thờ kính Thánh Thể Chúa, sốt sắng rước Thánh Thể Chúa, để đón nhận tình yêu và sức sống của Chúa.

2.    Chúa phán: “Hãy nhận lấy mà uống, vì này là Máu Thầy ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, nhờ cử hành Bí tích Thánh Thể, được hưởng hiệu quả của Lễ Hy Tế Chúa: được ơn tha tội và được sức sống dồi dào của Chúa.

3.    Chúa phán: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, siêng năng tôn thờ Bí tích Thánh Thể, dâng những khổ nhọc trong cuộc sống mình, làm một với Hy Tế Thập Giá Chúa, hầu bày tỏ lòng yêu mến Chúa.

4.    Chúa Giêsu trao quyền linh mục cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ trung thành với sứ mạng, và hoàn thành các bổn phận người linh mục của Đức Kitô, như lòng Chúa mong ước.

5.    Chúa phán: “Các con cũng hãy làm, như Thầy đã làm gương cho các con ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng tham dự Thánh lễ và Rước Lễ, yêu thương và phục vụ nhau.

Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Tình Yêu Chúa, cho chúng con tham dự vào Hy Tế Thập Giá Chúa. Xin cho chúng con thực hành lòng mến Chúa yêu người, đáng được dự phần vào Bữa tiệc Nước Trời.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH          04/4/2015

Lễ Đêm      

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời : Anh chị em thân mến,

Đêm nay là đêm hồng phúc, là đêm vui mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại. Vì Chúa đã sống lại thật, Ngài đã vượt qua sự chết, và làm cho chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.    “Nhìn thấy mộ trống, các bà hớn hở chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn làm rạng rỡ ánh sáng Phục sinh Chúa, và với hết khả năng của mình, mà loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người.

2.    Thiên Thần bảo: “Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu ”. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc thật, được gặp gỡ Chúa Phục Sinh, và lãnh nhận ơn cứu chuộc của Ngài.

3.    Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Đừng sợ, các con hãy đi báo tin cho các anh em Ta ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, xác tín Chúa đã Phục Sinh, diễn tả đức tin bằng việc sống đạo, và giúp cho mọi người chung quanh đón nhận Tin Mừng.

4.    Chúa Giêsu phán: “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta thật lòng tin Chúa phục sinh, biết làm cho những người trong gia đình cùng được ơn cứu chuộc của Chúa phục sinh.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng sống, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin cũng ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con khỏi mọi tội lỗi, và cho chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh, hầu xứng đáng là con cái Chúa, và đáng hưởng ơn cứu rỗi đời đời.

Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH              05/4/2015
Lễ Ban Ngày

LỜI NGUYỆN CHUNG.                   

Kêu mời : Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô Phục sinh ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan đón nhận hồng ân trọng đại này, và ra sức làm cho rạng ngời vinh quang Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.    Chúa sống lại, hiện ra với các môn đệ, nhằm củng cố đức tin của các ông . Chúng ta cầu nguyện cho mọi tín hữu trong Hội Thánh Chúa Kitô kiên vững đức tin vào Chúa Phục Sinh, đồng thời biết sử dụng đời sống mình, mà làm cho nhiều người cùng tin Chúa đã sống lại.

2.    Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn làm vững mạnh đức tin vào Chúa phục sinh, nhờ việc tích cực dự lễ Chúa nhật, cộng tác với ân sủng của Thánh Thần và hân hoan sống đạo.

3.    Chúa Phục sinh giải thích Thánh Kinh cho các môn đệ, và cùng đồng bàn với các ông . Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu siêng năng học hỏi và thực hành Lời Chúa, sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, cùng xin cho họ hết lòng kính mến và tôn thờ Thánh Thể Chúa.

4.    Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhiệt thành sống đạo Chúa giữa xã hội hôm nay, để họ nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, hầu làm cho nhiều người tìm đến lãnh nhận ơn cứu rỗi.

5.    Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không ?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta nhờ lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa, biết thực hiện lòng mến Chúa yêu người hằng ngày.

Kết thúc : Lạy Chúa, Con Chúa đã phục sinh để cứu chuộc chúng con, cho chúng con được sức sống mới. Xin Thánh Thần Chúa tác động nơi chúng con, giúp chúng con trung thành sống đạo Chúa giữa thời đại hôm nay, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước vô cùng.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH          12/4/2015
Kính Lòng Thương Xót Chúa

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời :  Anh chị em thân mến,

Vì Lòng Thương Xót Chúa, Trái Tim Chúa  bị đâm thâu, Máu và Nước chảy ra, để ai tin Người là Thiên Chúa, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.    Chúa phán: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con ”. Chúng ta cầu nguyện mọi thành phần Hội Thánh, luôn ý thức sứ mạng truyền giáo: loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người, và nên dấu chỉ cho sự sống mới của Chúa giữa trần gian.

2.    Các môn đệ Chúa thường họp nhau cầu nguyện, và Chúa phục sinh hiện diện giữa họ. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo, cũng thường xuyên họp nhau đọc kinh chung trong gia đình, để được Chúa hiện diện trong nhà mình.

3.    Chúa phán: “Bình an cho các con ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị thử thách đức tin, những người nguội lạnh, sớm có dịp nhận được ơn bình an của Chúa Phục sinh, nhờ trở về với Chúa trong bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể.

4.    Chúa phán: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn vững tâm tin tưởng Chúa đang hiện diện, mặc dù mắt ta không thấy Chúa, để luôn biết dùng đời sống mà diễn tả đức tin vào Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa bày tỏ Lòng Thương Xót Chúa qua Trái Tim bị đâm thâu. Xin cho chúng con luôn nhận ra Lòng Thương Xót Chúa nơi trái tim của Hội Thánh, và xin cho chúng con biết đáp trả tình thương Chúa bằng đức tin và việc bác ái. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Amen.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH        19/4/2015

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu phục sinh vẫn luôn hiện diện và ban bình an cho các môn đệ, khi các ngài họp nhau cầu nguyện. Chúa cũng vẫn đang hiện diện và đồng hành trong cuộc sống chúng ta. Nếu tin, chúng ta sẽ nhận thấy Chúa, sẽ được bình an. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.    Các môn đệ họp nhau cầu nguyện, đang nói về Chúa, thì Chúa xuất hiện và phán: “Bình an cho các con ”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất, dấu chỉ của ánh sáng phục sinh và của ơn bình an cho mọi người.

2.    “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị khủng hoảng đức tin, những người nguội lạnh, sớm được Chúa phục sinh làm cho họ được vững tin và cho họ được bình an.

3.    Chúa phán: “Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối”. Chúng ta cầu nguyện cho muôn dân thiên hạ, nhờ đời sống đạo của dân Chúa, mà họ sám hối để tin nơi Chúa phục sinh và được ơn cứu chuộc.

4.    Chúa phán: “Chính các con là chứng nhân của Chúa phục sinh ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chu toàn các bổn phận của mình đối với Chúa, với tha nhân, hầu cho chính mình và cho nhiều người được ơn cứu chuộc.

Kết thúc : Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tin Con Chúa đã sống lại, để được cứu rỗi và để trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng. Xin ban Thánh Thần đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, giúp chúng con chu toàn sứ mạng loan truyền cho mọi người được cứu chuộc.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH         26/4/2015

 Cầu Ơn Thiên Triệu

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành: hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa cũng mời gọi thêm nhiều vị mục tử xả thân bảo vệ và nuôi sống đoàn chiên Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa, vì được Chúa chăm nom; và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1.    Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Ta không?… hãy chăn các chiên của Ta ”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh, hết lòng yêu mến Chúa, để dám sẵn sàng chịu khó hy sinh, mà làm cho mọi người được hưởng ơn cứu rỗi.

2.    Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít, hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt giỏi ”. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em giới trẻ, biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, dám sống yêu thương phục vụ, và tích cực cộng tác xây dựng Hội Thánh.

3.    Chúa phán: “Tôi biết các chiên của Tôi và các chiên của Tôi biết Tôi ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết quí trọng Thánh Lễ Misa, siêng năng tham dự thánh lễ, sống Lời Chúa và sống Thánh Thể Chúa mỗi ngày, để tỏ lòng mến Chúa.

4.    Chúa phán: “Tôi còn những chiên khác… Tôi cũng phải đưa về, hầu chỉ có một đoàn chiên”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết giúp đỡ nhau về nhiều mặt, để được hợp nhất trong một đoàn chiên duy nhất của Chúa.

Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa muốn mọi người được nên “một đoàn chiên và theo một chủ chăn”. Xin cho chúng con biết hy sinh, dấn thân phục vụ anh em, giúp nhau tận hưởng công trình cứu chuộc của Chúa, ngay ở đời này và mãi cho đến đời sau.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Amen.