Tháng 6/2015

GIÁO XỨ:

CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH

HIỆP NHẤT VỚI NHAU TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT

 

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Vì cùng tận hưởng Lòng Thương Xót Chúa, nên Hội Thánh cũng là cộng đoàn hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót. Vì thế, Hội Thánh vừa cảm tạ Chúa, vừa diễn tả tình thương lạ lùng ấy. Chúng ta cùng hiệp ‎ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Ngươi hãy bán tất cả của cải ngươi có, đem cho người nghèo, rồi đến đây theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn sẵn sàng hy sinh từ bỏ của cải trần gian, mà biểu hiện lòng thương xót người nghèo.

2. Chúa phán: “Hãy đi và làm như người Samaritanô nhân hậu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến, biết quan tâm chăm sóc sức khoẻ và tình trạng tâm hồn của những người bên cạnh mình.

3. Chúa phán: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến, luôn vâng nghe lời Chúa: tỏ lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi người.

4. Chúa phán: “Các con đã đón nhận cách ‘nhưng không’ thì cũng hãy ‘cho không’ cho anh em mình”. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tận tình giúp đỡ mọi người được hưởng nhận lòng thương xót Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn thương xót hết mọi người. Xin cho các cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến, vừa được hưởng lòng Chúa Thương Xót, vừa biết thương yêu giúp đỡ mọi người được hưởng ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CHÚA NHẬT X TN

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ              07/06/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Trong bữa tiệc Vượt qua của Chúa, lương thực được dọn ra cho chúng ta là chính Mình Máu Thánh Chúa, để nuôi chúng ta đến sự sống đời đời. Chúng ta hãy hết lòng thờ kính mến yêu Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Hội Thánh là Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi Kitô-hữu, ý thức mình là một chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, phải luôn yêu mến Thánh Thể, tích cực tham dự Thánh Lễ, nhất là sốt sắng chầu Chúa và Rước lễ cách xứng đáng.

2. Chúa dạy cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, khi biết tìm lương thực nuôi thể xác, thì cũng biết tìm kiếm lương thực nuôi sống linh hồn, nhờ Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy nhận lấy mà ăn, nầy là Mình Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi hiệp lễ trong Chúa, biết thông chia sức sống thần linh, và tiền của vật chất cho những người đang túng thiếu.

4. Chúa phán: “Nầy là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới và vĩnh cửu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trung thành giữ giao ước Thánh Lễ, chú tâm sống Lời Chúa dạy, và luôn hợp nhất trong một Nhiệm Thể Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã ở lại cùng chúng con mọi ngày trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con năng hiệp dâng Thánh Lễ, sống Thánh Thể mỗi ngày; hầu tất cả chúng con được hưởng trọn Tình yêu Chúa trên Nước Thiên Đàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU             12/06/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

“Ngôi Lời đã làm người”, là dấu chỉ biểu lộ Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. “Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu”, là dấu hiệu cho loài người thấy Tình yêu lạ lùng ấy. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta khám phá và đáp lại Tình yêu Chúa:

1. Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn diễn tả tình yêu Chúa đối với mọi người đang sống quanh mình, hầu làm cho nhiều người nhận biết: Thiên Chúa là Tình yêu.

2. “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, dù trong hoàn cảnh nào, đều nhận biết Thiên Chúa luôn đầy lòng yêu thương họ, để họ biết sử dụng đời sống mình mà làm cho danh Chúa được hiển sáng.

3. “Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi được hiệp thông trong Chúa Kitô, cũng biết sẵn sàng thể hiện tình yêu Chúa, biết chịu khó và hy sinh, mà giúp cho nhiều người được ơn cứu độ.

4. “Một tên lính lấy ngọn giáo, đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu, nước và máu chảy ra”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, và thực hành những lệnh truyền Chúa dạy.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình yêu Chúa qua Trái Tim Con Chúa bị đâm thâu. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết noi theo gương yêu thương của Chúa, mà mến Chúa yêu người, hầu đáng được lên Thiên đàng, tận hưởng tình yêu Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CHÚA NHẬT  XI                    14/06/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh, truyền sức sống của Chúa cho Hội Thánh, và dẫn đưa Hội Thánh đến Nước Thiên Chúa. Là một Kitô-hữu, chúng ta phải sống trong Hội Thánh, phải hoạt động, phải hoàn thành các sứ vụ của Hội Thánh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống như chuyện người gieo hạt giống”. Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần Hội Thánh đều hoạt động theo cùng một đức tin, một đức ái, và một sức sống do Chúa Thánh Thần.

2. Chúa phán: “Đêm hay ngày, Nước Thiên Chúa vẫn sống, vẫn nẩy mầm và mọc lên”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu vẫn luôn sống đức tin Kitô-giáo, vẫn hằng liên lỉ cầu nguyện, và hăng say rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

3. Chúa phán: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé, khi lớn lên, thành cây to nhất”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, hiểu biết giá trị của các việc đạo đức bác ái, tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng có ý nghĩa và giá trị rất lớn trong Nước Trời.

4. “Người dùng nhiều dụ ngôn mà giảng dạy Lời Chúa cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng nhiều cách nói, nhiều việc làm, việc đạo, mà giảng dạy đạo lý Chúa cho mọi người chung quanh.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được thông phần sự sống của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để Người hoạt động trong chúng con, làm cho chúng con nên những phần tử sống động của Dân Thiên Chúa, cho chúng con tận hưởng Nước Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CHÚA NHẬT  XII                   21/06/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Sống giữa trần gian hôm nay, chúng ta phải đương đầu với biết bao nghịch cảnh, sự dữ, thiên tai và những cám dỗ của ma quỷ. Sức chống trả của con người có hạn, nên chúng ta phải trông cậy vào quyền năng Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy sang bờ bên kia đi!”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ trong Hội Thánh, nhiệt thành lãnh đạo đoàn Dân Chúa, vượt qua những sóng gió trần gian, mà đạt tới bờ bến thiên đàng trong bình an.

2. “Một trận cuồng phong nổi lên, sóng gió ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu đang bị chao đảo mất đức tin, sớm được thức tỉnh mà trở lại cùng Chúa và Hội Thánh, được vững tin, được bình an và được cứu rỗi.

3. Chúa phán: “Sao nhát quá vậy? Các con vẫn chưa có lòng tin sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, dù phải chịu nhiều khổ nhọc, nhiều thử thách và cám dỗ, nhưng họ vẫn luôn vững tin vào quyền năng và tình thương của Chúa.

4. Các ông nói với nhau: “Vậy Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, luôn tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, và luôn tuân giữ các giới răn Người.

Kết thúc: Lạy Chúa là sức mạnh vững vàng của chúng con. Xin cho chúng con khi đã đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa, thì được ơn vững tin, được ơn bình an, được hân hoan ở đời này, và đời sau được hưởng ơn phần rỗi trong Nước Thiên đàng đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CHÚA NHẬT  XIII                 28/06/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Tất cả những ai đến với Chúa Giêsu mà tin Người là Thiên Chúa thật, thì người đó được Chúa giải thoát khỏi mọi đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và sự chết. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. “Chúa Giêsu đi thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông dân chúng tụ lại quanh Người”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, luôn được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô, và làm chứng cho một đức tin duy nhất, là tin vào Chúa Giêsu Kitô.

2. Ông Giai-a van xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu, giúp nhau được ơn phần rỗi và được làm con Chúa.

3. Chúa nói với bà ta: “Lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và lành bệnh”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn gìn giữ ơn Chúa, luôn phấn khởi tâm hồn mà sống đạo, và luôn tuân giữ các Lời Chúa dạy.

4. Chúa Giêsu nói với ông ta: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu gặp những thử thách khác thường, luôn tin tưởng vào Lời Chúa, và trung thành giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa Cứu chuộc chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con luôn tin tưởng vững vàng, và làm cho chúng con can đảm tuân giữ Lời Chúa dạy, hầu đáng được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ    29/06/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô và Phaolô, là những vị Tông đồ được Chúa chọn làm nền tảng xây dựng Hội Thánh, vì các ngài đã tin và mến Chúa hết lòng. Cùng với Hội Thánh, chúng ta long trọng mừng lễ kính các ngài. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu phán với Phêrô: “Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh, luôn cùng một đức tin và một lòng mến như Phêrô, để tận tình phục vụ Dân Thánh Chúa.

2. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Ta hơn người khác không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu có được lòng yêu mến Chúa như thánh Phêrô, để trung thành giữ đạo, và hăng say hoạt động Tông đồ giáo dân.

3. Chúa hỏi Phaolô: “Sao ngươi đi bắt bớ Ta?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Kitô, và những người chống đối Chúa Kitô, được ánh sáng lời Chúa chiếu soi, và được ơn ăn năn trở lại, mà cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa.

4. Thánh Phaolô dạy: “Vợ chồng hãy yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Kitô-hữu trong họ đạo chúng ta, luôn đoàn kết đồng lòng yêu thương nhau, giúp nhau thờ phượng và kính mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Xin cho chúng con khi đón nhận giáo lý của các Tông đồ, cũng làm sống dậy đức tin của mình, và cộng tác với hàng giáo phẩm mà xây dựng và mở rộng Nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền