LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là thời gian giúp chúng ta hướng về ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang, và làm cho ân huệ Thiên Chúa đã ban được viên mãn. Với niềm xác tín vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Trong Ðức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội/ biết dùng các phương thế Chúa ban, ngày càng hăng say đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người, để nhân loại được chan chứa ân sủng và bình an.
  2. “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn siêng năng tham dự phụng vụ, sốt sắng cầu nguyện và nhiệt thành sống đức tin, để được dồi dào ơn thánh và hạnh phúc trong ngày Chúa đến.
  3. “Chính Người sẽ làm cho anh em vững chắc đến cùng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang gặp đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống/ biết nhận ra tiếng Chúa mời gọi nơi sâu thẳm tâm hồn, để nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn mà can đảm đối diện với bóng tối cuộc đời, và được Chúa cho nhập đoàn với Người khi Người trở lại.
  4. “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn ý thức về thân phận yếu đuối của con người, ý thức về ngày tận thế, cũng như về cái chết đến bất ngờ sẽ giúp chúng ta biết cách sống thế nào cho phải lẽ, để không ai có thể trách cứ chúng ta điều gì trong ngày Ðức Giêsu Kitô quang lâm.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con thật yếu đuối trước những cám dỗ và dễ chìm đắm trong tinh thần thế tục, nên chẳng nghe được bước chân Chúa đến. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan phân định mọi biến cố trong cuộc sống, với tâm thế sẵn sàng đón chờ giờ Chúa viếng thăm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.