LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh chị em thân mến! Hôm nay phụng vụ giúp chúng ta sống lại cảnh Đức Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem, đồng thời mời gọi chúng ta tiến bước theo Người trên con đường thập giá. Trong tâm tình thờ lạy, ngợi khen và tín thác, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Thiên Chúa đã biểu dương sức mạnh trong sự vâng phục và tự hạ của Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết làm sáng danh Chúa bằng thái độ mau mắn chu toàn thánh ý Người, và khiêm tốn phục vụ tha nhân.
  2. Người Do Thái tung hô Đức Giêsu là Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến.Chúng ta cầu xin Chúa cho nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới được ơn nhận biết và qui phục vương quyền của Thiên Chúa, luôn hướng lên Người như lẽ sống và cùng đích của cuộc đời.
  3. Cuộc vượt qua của Chúa Kitô đem lại ơn giải thoát toàn diện cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật, thiên tai hay bất công xã hội ở khắp nơi/ tìm được niềm an ủi nơi cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Chúa, luôn sống trong hy vọng và bình an đích thực.
  4. Thập giá là con đường duy nhất và chắc chắn đưa tới vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết nỗ lực sống các giá trị Tin Mừng, và can đảm đón nhận thập giá trong đời sống hằng ngày, với ý thức rằng “Qua thập giá đến vinh quang” để xứng đáng được dự phần vinh quang với Chúa Kitô.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, cuộc Vượt Qua của Chúa đã đổ tràn hồng ân cứu độ cho nhân loại. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa trên con đường thập giá, để nên một với Chúa trong vinh quang đời đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.