LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Người luôn kiên nhẫn chờ đợi những tội nhân trở về với Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện:

  1. “Người có tội được Ngài ban ơn sám hối”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh thấm nhuần tinh thần khoan dung, từ ái của Chúa, để các ngài luôn biết tạo mọi điều kiện thuận lợi/ cho kẻ tội lỗi có thể quay về với Chúa và được hiệp thông trong đời sống đức tin của Hội Thánh.
  2. “Chúa Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu/ dù phải trải qua bao thử thách, vẫn âm thầm phát triển và lớn mạnh trong sự vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa.
  3. Cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận ngày mai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu luôn biết cố gắng sống bác ái, yêu thương, tận tụy phục vụ trong khiêm tốn, để trở nên muối ướp mặn cho đời và ánh sáng cho trần gian.
  4. “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết chế ngự khuynh hướng xấu luôn hiện diện trong con người chúng ta/ bằng cách sống theo Lời Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn khoan hồng đối với chúng con là kẻ tội lỗi, và hằng gìn giữ tăng cường Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết thay đổi lối sống và tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa, để tất cả chúng con cùng được hưởng vinh phúc với Chúa trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.