Anh chị em thân mến,
Đông đảo dân chúng tuôn đến với Chúa Giêsu, họ được Chúa chữa lành các bệnh tật và được no nê lương thực hằng ngày, nhờ những phương tiện thánh thiêng và lạ lùng. Chúng ta có thể nhận biết các điềm lạ đó trong việc sống đạo. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

  1. “Chúa Giêsu ngước mắt lên, nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình”. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh, đạt nhiều kết quả, làm cho nhiều người tìm đến với Chúa Kitô, và nhiều người được ơn cứu rỗi.
  2. Chúa hỏi Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo đói túng thiếu, khi gặp được sự trợ giúp chân thành nơi các Kitô-hữu, thì cũng gặp được lương thực hằng sống nơi Chúa Giêsu Kitô.
  3. “Một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết góp phần nhỏ bé của mình vào Hy tế Thánh lễ, góp phần xây dựng Hội Thánh, sống Lời Chúa để góp phần loan báo Tin Mừng cho mọi người.
  4. “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, tích cực tham dự Thánh Lễ, sốt sắng tôn thờ Thánh Thể Chúa, và thực hành Lời Chúa dạy ở khắp mọi nơi mọi lúc.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Một Chúa sống giữa trần gian biểu lộ quyền năng và tình thương vô cùng của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con nhận biết, thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự, hầu ngày sau đặng hưởng phước đời đời trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.