Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu thiết lập Hội thánh và trao cho thánh Phêrô cai quản. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Ðức Giáo Hoàng kế vị thánh Phêrô điều khiển Hội Thánh trên khắp thế giới. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức Ngài chu toàn trách nhiệm của mình.

2. Các Ðức Giám Mục kế vị các tông đồ hướng dẫn người Kitô hữu. Xin Chúa thương nâng đỡ các ngài trong việc mục vụ hằng ngày.

3. Các Linh Mục và Tu Sĩ phụ giúp hàng giáo sĩ xây dựng và mở mang Nước Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt tâm hoàn thành trách nhiệm.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Hội Thánh và giao cho chúng con tiếp tục xây dựng phát triển. Xin Chúa thương giúp mọi thành phần dân Chúa luôn hoàn thành trách nhiệm.