LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thập giá là bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, và cũng là dấu chỉ vinh quang của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các Đức Giám Mục, Linh Mục trong Hội thánh luôn trở nên giống Chúa Kitô: tự hủy mình vâng phục thánh ý Chúa Cha/ và hiến mình phục vụ con người, để nên dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa giữa thế gian.
  2. “Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa/ luôn ý thức về sứ mạng của mình, không ngừng rao giảng một Đức Kitô Khổ Nạn – Phục Sinh.
  3. “Đức Kitô đã đón nhận Thập Giá để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang gặp thử thách về tinh thần và thể xác biết đón nhận thập giá trong đức tin và đầy lòng yêu mến.
  4. “Qua thập giá đến vinh quang”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nữ tu Mến Thánh Giá và anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, cách riêng là mỗi chị em trong Hội dòng chúng ta/ luôn say mến Đấng Chịu- Đóng – Đinh, và hiểu được ý nghĩa của việc vác thập giá, để sẵn sàng vác thập giá của mình, của tha nhân mà bước theo Chúa, hầu đạt tới vinh quang đời đời.

Chủ tế Lạy Chúa Giêsu-Kitô, nhờ vâng phục thánh ý Chúa Cha mà Thánh Giá Chúa trở thành dấu chỉ mang lại ơn cứu độ cho tất cả những người tin. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá đời mình trong niềm tin-cậy-mến, hầu hưởng phúc vinh quang với Người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.