LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nagiarét. Với lòng tin mạnh mẽ, và hết lòng cộng tác với ơn Chúa, Ngài đã chu toàn trọn vẹn sứ mạng này. Trong tâm tình yêu mến và nhờ lời cầu bầu của ngài, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

  1. Thánh Giuse luôn gìn giữ Hội Thánh Chúa. Ngài cũng là Đấng Bảo trợ Giáo Hội Việt Nam.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa luôn biết noi gương Thánh nhân, sống kiên vững trong niềm tin, bảo vệ đức tin, bảo vệ Giáo Hội, can đảm sống chứng nhân bằng gương sáng và các việc lành phúc đức.
  2. “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những bậc cha mẹ trong các gia đình Công Giáo biết noi gương Thánh Cả Giuse, khiêm tốn lắng nghe thánh ý Chúa, sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa để dưỡng nuôi và giáo dục con cái sống theo Lời Chúa dạy.
  3. Thánh Giuse là Bổn Mạng của Dòng Mến Thánh Giá. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nữ tu Mến Thánh Giá và những ai đang sống trong Linh đạo Mến thánh Giá, luôn noi gương Thánh nhân/ biết hy sinh, khiêm nhường, thầm lặng, luôn lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa, cùng hết lòng cộng tác với ân sủng của Chúa, để hoàn thành ơn gọi và sứ mạng mà Chúa trao phó.
  4. “Hãy đến cùng Giuse”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi chị em trong Hội Dòng chúng ta/ biết noi gương Thánh Giuse, luôn tìm kiếm và vâng theo thánh ý Chúa trong từng biến cố, hoàn cảnh của cuộc đời. Cùng chuyên chăm với bổn phận hằng ngày, để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người.

Chủ tế Lạy Cha là Đấng cao cả tốt lành, Cha đã đặt Thánh Giuse làm cha nuôi Chúa Cứu Thế / là gương mẫu tuyệt hảo cho chúng con noi theo. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà ban cho chúng con luôn biết tin tưởng, tìm kiếm thánh ý Cha trên hết mọi sự, để chúng con được hạnh phúc trọn vẹn như Cha hằng mong ước cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.