.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến! Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong tâm tình tin yêu phó thác, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là Cha những lời nguyện xin:

  1. Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn thấu cảm được tình thương và sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc sống hằng ngày.
  2. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người giàu có biết quảng đại chia cơm sẻ áo cho những anh em đói rách nghèo nàn, hầu mọi người có được cuộc sống xứng hợp với nhân phẩm.
  3. “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết kiên trì trong đức tin, để khi đến giờ Chúa gọi chúng ta có thể bình an và hân hoan tiến bước về quê trời vĩnh cửu.
  4. Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết chọn Chúa làm đối tượng duy nhất của cuộc sống, để đời sống của chúng ta phản chiếu được sự hiện diện của Chúa trong chính môi trường chúng ta được sai đến.

Chủ tế:  Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân cao quý là được sống trong niềm tin Cha đã ban cho chúng con. Xin giúp chúng con biết sử dụng và để cho hồng ân này được lớn lên biến đổi đời sống chúng con mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.