LỜI NGUYỆN CHUNG

 Chủ tế: Anh chị em thân mến, điều kiện để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là sống tinh thần khó nghèo. Xác tín vào giá trị trổi vượt của tinh thần khó nghèo mà Chúa mời gọi, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

  1. Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và sắc bén” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng là các vị Chủ chăn / luôn được ánh sáng Lời Chúa soi dẫn/để hướng dẫn đoàn chiên đến hưởng sự sống đời đời.
  2. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ đã khấn hứa sống lời khuyên Nghèo Khó của Tin Mừng / luôn trung thành với lời cam kết, và biết dùng chính đời sống của mình làm chứng tá cho Nước Trời.
  3. “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được khôn ngoan nhận ra sự mau qua của tiền bạc, vật chất/ để biết chọn lựa chính Chúa là gia nghiệp đời đời.
  4. Anh hãy đi bán những gì mình có mà cho người nghèo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi/ dâng hiến trọn vẹn đời mình cách xác tín/ để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy/ để trở nên những chứng nhân cho tình yêu  Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.