LỜI NGUYỆN CHUNG  

Chủ tế: Anh chị em thân mến, thật hạnh phúc cho những ai biết tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng và là Cha nhân ái. Trong niềm hân hoan vì Con Thiên Chúa sắp ngự đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. “Người sẽ đứng vững và chăn dắt đoàn chiên”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ Chăn của Hội Thánh / lòng nhiệt thành và yêu mến, để trong mọi hoàn cảnh, các ngài luôn hăng say với sứ vụ đem Chúa là nguồn ơn cứu độ đến cho muôn người.
  2. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, nhiều sứ giả của tình thương đã vội vã lên đường, đem niềm vui cho những người sầu khổ, đem hy vọng cho những ai đang gặp bế tắc trong cuộc sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa giữ gìn những anh chị em tín hữu đang dấn thân phục vụ tha nhân luôn được bình an / và gặt hái kết quả như lòng mong ước.
  3. “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo các quốc gia luôn quan tâm đến việc đem lại sự an lành thịnh đạt cho mọi dân mọi nước, cho các cuộc gặp gỡ họp bàn của họ luôn nhắm đến công bình và bác ái, hiệp nhất và yêu thương.
  4. “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em”Chúng ta cùng cầu xin Chúa hun đốt tâm hồn mỗi người chúng ta, để như Đức Maria / đời sống chúng ta sẽ là lời rao truyền sứ điệp tình yêu, thu hút nhiều người trở về với Chúa.

Chủ tế : Lạy Cha, ngày xưa Đức Trinh Nữ Maria đã vội vã lên đường mang Chúa Giêsu đến cho người khác ; ngày nay, xin Cha cho chúng con biết noi gương Người, quảng đại và nhiệt tình trao ban tình thương cho tha nhân / qua đời sống bác ái cụ thể của chúng con. Chúng con cầu xin, chờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.