LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy dọn lòng sẵn sàng bằng một đời sống thánh thiện, tinh tuyền để chào đón vị Mục tử nhân lành là Đức Giêsu đến viếng thăm. Với tâm tình chờ mong Chúa đến trong niềm vui và bình an, chúng ta cùng hiệp ý dâng lời nguyện xin:

  1. “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh/ luôn tận tình chăm sóc và hướng dẫn từng con chiên nỗ lực sửa đổi tính hư, tập luyện nhân đức, để được hưởng lòng Chúa xót thương, và nhất là trong ngày sau hết.
  2. “Anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết bớt đi những bận rộn trần thế, tích cực dọn đường cho Chúa đến qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích, và dấn thân sống chứng tá đức ái nơi môi trường của mình.
  3. Thánh Gioan Tẩy Giả được sai đến để kêu gọi mọi người dọn đường đón Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người cao tuổi, được mời gọi tiếp nối sứ mạng của thánh Gioanqua sự cộng tác vào việc truyền đạt đức tin và giáo dục những thế hệ mới nhờ sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các ngài.
  4. Thánh Gioan kêu mời: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết san bằng những núi đồi cao ngạo, lấp đầy những hố sâu hận thù, sửa cho ngay những lối đường gian dối, hầu sẵn sàng đợi chờ Đức Kitô đến thanh tẩy tâm hồn chúng ta bằng ơn Thánh Thần.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sống đạo đức, thánh thiện trong khi đón chờ Con Chúa lại đến. Xin giúp chúng con can đảm dứt khoát với tội lỗi, mau mắn bước theo đường chính trực, và tích cực trở nên những chứng nhân đức tin, luôn hăng hái đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.