LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (08.12)

 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thiên Chúa chuẩn bị cho Con Ngài một nơi ở xứng đáng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Noi gương Mẹ, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn mình để chào đón Chúa ngự đến và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Đức Mẹ là hình ảnh loan báo một Hội Thánh xinh đẹp, Thánh Thiện, là hiền thê của Đức Kitô.Chúng ta cùng cầu xin chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh,  luôn giữ được nét đẹp của Mẹ trong việc thực thi ý Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức Mẹ là ngôi sao sáng, luôn soi lối cho các tín hữu vượt biển thế gian mà về tới bến Thiên đàng bình an.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu luôn biết đến với Mẹ trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời, để được Mẹ nâng đỡ chở che.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình biết vâng phục thánh ý Chúa như Đức Maria, để tình thương và an bình của Thiên Chúa chan hòa trong mọi nhà.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Trong niềm vui mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội,Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đã nhận Đức Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng / luôn được Mẹ ấp ủ thương yêu, đồng thời biết noi gương Mẹ trong khiêm nhường, thánh thiện.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời về mọi phương diện. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ và lòng nhân hậu của Chúa, xin cho chúng con được tràn đầy ân sủng của Chúa, để đời sống chúng con ngày một hoàn thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu – Kitô Chúa chúng con. Amen.