LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của con người. Tin tưởng và xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của Hội Thánh.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo hội/ luôn là những người tận tụy phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, và bất cứ ai đang sống trong cảnh khốn cùng.
  2. Ở đâu có ghen tương, ở đó có xáo trộn và đủ mọi điều xấu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết chân thành yêu thương nhau, nhất là luôn sống tinh thần hiền hoà, khoan dung và hết lòng mến chuộng điều lành.
  3. Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang hoạt động tông đồ tại các miền truyền giáo, luôn có một đức tin trong sáng, một tình thương xả kỷ cùng tinh thần phục vụ vô vị lợi, và xem tất cả những con người mình gặp gỡ đều là thành viên trong một gia đình thiêng liêng.
  4. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết vượt qua bản tính con người yếu đuối khi gặp những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, để can đảm thi hành ý muốn của Chúa, hầu trở nên những người em cùng huyết nhục với Đức Giêsu-Kitô.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Chúa, còn Chúa lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Chúa và sống yêu thương mọi người như anh chị em. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.