LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Như cỏ lùng lớn lên cùng lúa, Thiên Chúa nhân hậu để cho người dữ sống bên người lành có thời giờ mà hoán cải. Nhưng sẽ đến lúc số phận người lành, kẻ dữ hoàn toàn khác nhau. Tin tưởng nơi quyền năng Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. “Chỉ có Đức Kitô mới ban cho con người sức mạnh để đương đầu và chấp nhận sự dữ”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh cảm biết chính mình đã được Chúa xót thương thứ tha và thấm nhuần tinh thần khoan dung, từ ái của Người, để biết cảm thông với những yếu đuối của anh chị em mình và nhiệt tâm giúp đỡ họ trở về.
  2. “Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên; việc họ làm, Chúa thông suốt cả”. Xin cho các chính trị gia, các nhà lãnh đạo quốc gia khiêm tốn nhận biết giới hạn của mình trong việc lãnh đạo dân nước, để khi quy phục uy quyền của Thiên Chúa, họ mang đến cho con người lợi ích toàn diện và hạnh phúc đích thực như lòng Chúa ước mong.
  3. “Chúa nâng đỡ ta bằng việc cùng chịu đau khổ với ta”. Xin cho các bậc cha mẹ đang nặng gánh gia đình và khổ đau vì con cái biết chạy đến với Chúa, để được tình yêu và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, giúp họ chu toàn trách nhiệm, hầu đem lại bình an cho gia đình.
  4. “Nước Trời như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết đón nhận những hạt cải Nước Trời được Chúa gieo vào tâm hồn mình, dù nhỏ bé nhưng sẽ được nẩy mầm và trổ sinh nhiều hoa trái.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đừng để những sỉ nhục, khổ đau, sự dữ đè bẹp chúng con. Xin giúp chúng con dũng cảm đối diện bằng thinh lặng, cầu nguyện, hoán cải và chay tịnh, để đức tin, hy vọng và lòng cậy trông nơi Chúa giúp chúng con vượt thắng sự dữ, biến đổi khổ đau thành ơn cứu độ cho mình và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.