LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Các Thánh là những người đã sống trọn tám mối phúc và đã được Thiên Chúa ban phần thưởng Nước Trời, chúng ta là con cháu của các ngài cũng hãy noi gương kết hiệp với Chúa và nên một với Người. Trong tâm tình ấy chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. Nên thánh là ơn gọi chung của mọi kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, sống thánh giữa đời bằng một cuộc sống chứng tá yêu thương của Tin Mừng.
  2. “Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa tin biết Chúa dược nhận ra Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực.
  3. “Họ đã giặt sạch áo mình trong máu con chiên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong đau khổ, thử thách và chịu bách hại vì công lý/ được can đảm và mạnh sức để thông phần đau khổ với Đức Kitô, hầu được Người cho hưởng phúc vinh quang.
  4. Có Thiên Chúa là có Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn diễn tả một khuôn mặt yêu thương, một cộng đoàn hạnh phúc vì có Chúa hiện diện, để cộng đoàn chúng ta là Thiên Đàng ngay trần thế này.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời bầu cử của Đức Maria thân mẫu Người, cùng các Thánh Tông đồ và toàn thể các Thánh, xin ban ơn giúp sức cho chúng con luôn một lòng trung kiên trên con đường theo Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.