Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Họ Đạo Giồng Thủ Bá

TÊN CŨ:
ẤP: Thanh Yên
XÃ: Tân Thiềng
HUYỆN: Chợ Lách
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 800 người

Khoảng năm 1870-1885 cha Thái Hiếu Trung và ông Trùm Hòa thành lập họ đạo, cất Nhà thờ cột cây lợp lá.
Năm 1885-1905: cha Giuse Nguyễn Văn Đặng.
Năm 1905-1920: cha Nguyễn Văn Tuyển, xây cất Nhà thờ.
Năm 1920-1937: cha Phêrô Nguyễn Văn Thà.
Năm 1937-1960: cha Phêrô Nguyễn Toàn Năng- bệnh chết tại Vĩnh Long.
Năm 1960-1975: cha Phaolô Phan Tùng Lộc- tu sửa Nhà thờ. Cha đã bị bắt ở tù và đã chết tại Bến Tre.
Năm 1975-1993: cha Eusêbiô Nguyễn Văn Tiền
Năm 1993-1999: cha Bernard Trương Vĩnh Thiện- xây cất Nhà thờ năm 1995.
Năm 1999-2007 cha Phêrô Phan Văn Bình
Năm 2007...Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến
(vì lý do chiến tranh sổ sách bị cháy hết)

  • Số giáo dân: 800 người
  • Quới chức: 16 người
  • Giáo lý viên: 10 người
  • Dòng ba Camêlô: 13 người
  • Huynh trưởng: 24 người
4587