Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Họ Đạo Phú Long

z53295361912288ace0087f514179a3d6ed8ff9c896cc2
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8)

Chầu lượt: 
Giờ Lễ:   
Chúa nhật: 4g30, 16g00

Ngày thường: 4g30; chiều thứ Bảy: 16g00            

Số giáo dân: 563

Linh mục Chánh sở: Gabriel Lương Phước Trung

Linh mục đặc trách: Phêrô Nguyễn Văn Dũng

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. Bước đầu thành lập Họ Đạo

Họ Đạo Phú Long được thành lập năm năm 1951, nhà thờ được làm bằng tre lá, do cha Gioan Baotixita Dưỡng, cha sở Cầu Ngang thời đó. Đến năm 1960 cha Vincente Thanh dự định cho xây dựng nhà thờ kiên cố, nhưng chỉ xây dựng 2 bức tường lên 1 mét thì chiến tranh xảy ra, giáo dân ly tán, toàn bộ công trình bị ngưng lại. Sau ngày 30.04.1975 khu đất nầy bị trưng dụng làm trường học cho đến nay.

Do không có nhà thờ giáo dân muốn đi Lễ, lãnh các bí tích… thì đến nhà thờ Cầu Ngang, hoặc Cái Đôi.

Từ năm 2002 Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đã nhờ các cha Họ Đạo Cái Đôi coi sóc. Cha Phaolô Nguyễn Phước Thuận, rồi đến cha Giacôbê Bùi Văn Đảm đã cố gắng tìm mua đất mới để xây dựng nhà thờ.

Ngày 20.08.2019 Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai dâng Thánh Lễ tạ ơn đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Phú Long. Nhà thờ hiện nay được xây dựng xong vào năm 2021, thời cha Giacôbê Đảm.

Năm 2022, nhà thờ mua thêm được một phần sân phía trước nhà thờ. 

II. Hiện trạng và Công việc hiện tại

Từ năm 2022 cha Phêrô Nguyễn Văn Dũng, cha phó Cái Đôi, được cử đặc trách để cùng với cha sở lo cho Họ Đạo Phú Long.

Với địa bàn khá rộng, đây là khu vực truyền giáo và tái truyền giáo. Nên các cha và những người cộng tác đẩy mạnh việc thăm viếng, bác ái nhằm kêu gọi bà con thờ Chúa giữ đạo. Cố gắng lo gỡ rối, dạy giáo lý, rửa tội… 

III. Dự kiến tương lai

Tiếp tục công việc truyền giáo và tái truyền giáo.

Xây dựng cơ sở vật chất.

Hiện phía trước nhà thờ chỉ có một phần sân, còn phần trước cửa cái nhà thờ còn là đất của dân.

402    09-04-2024