Anh chị em thân mến, Chúa Kitô được gọi là Đấng Emmanuen nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đã đến trần gian để mang lại bình an cho con người. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện :

 

  1. Cầu cho Hội Thánh, xin Chúa ban cho các Kitô hữu biết trung thành gìn giữ đức tin và giáo huấn tông truyền.
  2. Cầu cho các dân tộc, xin Chúa ban cho mọi người biết đối xử với nhau bằng tình yêu chân thành và thái độ tôn trọng anh em mình.
  3. Cầu cho những người đang gặp đau khổ, xin Chúa ban sức mạnh nâng đỡ và dạy chúng ta biết cảm thông chia sẻ qua việc làm cụ thể.
  4. Cầu cho cộng đoàn giáo xứ, xin Chúa cho chúng ta biết mặc lấy tâm hồn dịu hiền khiêm tốn của Chúa Kitô.

 

Lạy Cha Toàn năng và nhân hậu, chỉ mình Chúa ban phát mọi ơn lành, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện với niềm tin tưởng phó thác. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.