LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban tặng chính Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại. Ngài là Ánh Sáng chiếu soi muôn dân đang lầm than trong tăm tối. Chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Thiên Chúa và khẩn khoản nài xin:

  1. Hội Thánh có sứ mạng dẫn đưa mọi người đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết nỗ lực trở nên những ánh sao dẫn đường cho mọi người chung quanh bằng một đời sống gương mẫu với tinh thần dấn thân phục vụ.
  2. “Vua người Dothái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí luôn khao khát chân lý, tìm được trong Tin Mừng ánh sáng dẫn lối giúp họ nhận biết và tìm về với Thiên Chúa là nguồn sự thật và sự sống.
  3. Các đạo sĩ đã gặp được Hài Nhi và bái lạy Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Công Giáo biết dành cho Chúa một vị trí và lòng sùng kính xứng hợp, qua việc chuyên cần cầu nguyện chung với nhau, và tích cực thực thi công bình bác ái.
  4. Ánh sáng của Đức Kitô luôn tỏa chiếu cuộc đời người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết hướng về nguồn Chân-Thiện-Mỹ, và tìm kiếm ánh sáng của Đức Kitô trong những việc ngay chính, tốt lành và thánh thiện, nhất là biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa trong suốt cả cuộc đời chúng ta.

Chủ tếLạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin thương nhận tâm tình cảm mến và những ý nguyện chân thành của chúng con, xin giúp chúng con biết làm cho ánh sáng của Đức Kitô bừng lên trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.