Thành lập trước 1914

Năm 1957 có khoản 50 gia đình và trên 200 giáo dân
Năm 2009 có 101 gia đình và 454 giáo dân đi làm xa hết hơn 200
Là họ nhỏ của Bến Tre, không có Lm ở.

Năm 1973 trở thành họ nhỏ của Quới Sơn được cha Phanxicô Assisi Nguyễn văn Thạnh phụ trách.

Năm 1996-2009 : Cha Phanxicô X. Lê Quang Dũng ở Kinh Điều phụ trách
8-2009: Cha Antôn Nguyễn văn Lệ làm cha sở

Tu sĩ: một dì MTG Cái mơn: Maria Nguyễn thị Thủy

 

Tiến tình phát triển

1914 có 16. 200m2 đất. Nhà thờ đầu tiên bằng cây vách ván lợp ngói âm dương. Không có chuông, có trống và chiên.

1977 hiến cho nhà nước một mẫu. Còn lại: Nhà thờ 4200m2 Đất thánh 2000m2. Nhưng chưa có sổ đỏ vì giáo dân tranh tụng nhà nước không cấp. Đang lo.

Các cha phụ trách lần lượt chỉnh đốn nay khu vực nhà thờ xem ra cũng được khang trang.

Tình trạng giáo dân

Đa số ở xa Nhà thờ, Chúa Nhật đi bậy bạ một chút. Trong tuần thứ năm đầu tháng và thứ sáu, bảy / tuần có lễ sáng độ hơn mươi người dự chủ yếu là quới chức và Hội cầu nguyện "Sức sống Chúa Kitô". Có 2 dì MTG Cái Mơn giúp. Không có tổ chức gì khác. Thiếu nhi không có đi lễ, học giáo lý. Khoán cho dì phước. Giáo dân nghèo. Xung quanh Nhà thờ vì dành đất Nhà thờ nên không giữ đạo.

Hướng tới tương lai

Nếu có cha ở thì mới tính gì được. Ở Kinh Điều đi 6 cây số mỗi tuần đi 3-4 lần thì đã quá sức cha già Lệ rồi.

 

  1. Tên cũ: Ba Lai
  2. Ấp:  ,Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 454 người