Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Phú Đức

  1. Tên cũ: Phú Đức
  2. Ấp: Phú Long, Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng: Kitô Vua
  6. Giáo dân: 900 người

Không có tư liệu chính xác về thời gian đầu. Trong tài liệu Cha Danvy (1910-1911) thì Phú Đức được thành lập khoảng năm 1800- Sau họ Sóc Sải - Sau họ Bến Tre - Sau họ Kinh Điều - coi như là trung tâm để đi truyền đạo.

Những người bổn đạo đầu tiên là những người lánh nạn "Bắt đạo" dữ dằn của Minh Mạng 06/04/1833 - Của Tự Đức 08/1846 và nhất là sắc dụ ngày 21/03/1851: "Ai theo đạo Giatô chém đầu".

Họ từ miền Bắc - miền Trung lánh nạn vào Nam kỳ, lập nghiệp tứ tung, từ những vùng rừng rú - đèo heo hút gió, từ từ mới dám ló đầu lộ diện - khi tình hình lắng dịu.

Những bô lão còn sống nơi này, xác nhận qua mồ mã ông bà của họ - mộ bia còn ghi là ông bà của họ đã sống nơi này trên 200 năm (?).

Thời gian sau, Phú Đức khi thì thuộc họ này - khi thì thuộc họ kia. Cha sở nào tiện thì được giao phụ trách.

Các trào cha phụ trách:

1. Cha Giuse Nguyễn Toàn Năng từ Thành Triệu tới 1934-1940
2. Cha Phaolô Lê Đình Hiền từ Thành Triệu tới 1941-1944
3. Cha Phaolô Nguyễn Văn Duông từ Thành Triệu tới 1945-1947
4. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Giỏi từ Thành Triệu tới 1948-1949
5. Cha Phaolô Nguyễn Tấn Hưng từ Kinh Điều sang 1950-1956
6. Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngợi từ An Đức Mỹ Tho 1956-1957
7. Cha Phêrô Nguyễn Văn Niềm từ An Đức Mỹ Tho 1957-1958
8. Cha Anrê Nguyễn Văn Đại từ Kinh Điều 1958-1963
9. Cha Micae Nguyễn Bá Sang tại Phú Đức 1963-1964
10. Cha Marcô Trần An Thạch tại Phú Đức 1964-1965
11. Cha Phaolô Nguyễn Tấn Sử từ Thành Triệu 1965-1966
12. Cha Giuse Nguyễn Văn Bút từ Thành Triệu 1966-1969
13. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến từ Tân Lợi đến 1970-1998
14. Cha Phaolô Khổng Đức Ýù từ Thành Triệu 1998 tới nay.

Nhà thờ được trùng tu năm 1997- do Phêrô Nguyễn Văn Hiến xuất công. Chín trăm (900) bổn đạo ngày nay - rất quen thuộc và vâng lời Chủ Chăn mới nghiêm chỉnh để Chúa ban ơn.

3187